Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Astrostop (2023)
Čierne postavy na farebnom pozadí. Väčšia ukazuje menšej "oblohu" s nápisom ASTROSTOP 2023.Konečne je tu november a s ním aj obľúbená zábavno-vedomostná súťaž ASTROSTOP. Krajská hvezdáreň v Žiline tohto roku pripravuje už jej XXVIII. ročník.
 
 
Súťaž, určená žiakom II. stupňa základných škôl, zábavnou a modernou formou preverila vedomosti mladých nadšencov astronómie, prírodných vied a fyziky. Na realizáciu súťažných kôl sa používa elektronické hlasovacie zariadenie, pomocou ktorého súťažiaci odpovedajú na jednotlivé otázky a prihlasujú sa k odpovedi. Z technických dôvodov sa preto súťaže môže zúčastniť maximálne 24 súťažiacich.
 
Súťaž prebieha v niekoľkých súťažných kolách. V prvom kole riešia všetci súťažiaci kvíz, kde pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia vyberajú z viacerých možností jednu správnu odpoveď. V druhom súťažnom kole je dôležitá aj rýchlosť a pohotovosť. Kto najrýchlejšie zareaguje, má právo odpovedať. Ale pozor! V prípade nesprávnej odpovede dostáva súťažiaci mínusové body.
Do semifinálového kola postupuje päť súťažiacich, ktorí získali v predchádzajúcich kolách najväčší počet bodov. V tomto kole lúštia tajničku, ktorá skrýva nejaký astronomický výraz. Do posledného  finálového kola postupujú už len dvaja najlepší súťažiaci. Víťazom sa stáva ten z nich, ktorý ako prvý vyrieši finálovú úlohu - zamaskovaný obrázok.
 
Spolu so spoluorganizátormi súťaže, CVČ Elán Ružomberok, ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku, CVČ Liptovský Mikuláš a Astronomickou pozorovateľňou M. R. Štefánika, pri Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha v Martine vás všetkých srdečne pozývame zasúťažiť si v jednotlivých regiónoch. 
 
Pozvánku na súťaž aj s bližšími informáciami o súťaži a spôsobe prihlásenia nájdete nižšie.

Krajská hvezdáreň v Žiline