Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Októbrové turné planét po Žilinskom kraji (2023)

Planéta Jupiter v októbri dominovala večernej oblohe. Vďaka spolupráci Krajskej hvezdárne v Žiline s mestom Valašské Meziříčí a ďalšími partnermi navyše tento plynný obor trikrát zostúpil z výšin a zakotvil na výnimočných miestach v našom kraji.

Čo spája podujatie Vesmír na dosah, ktoré Hvezdáreň Galileo zorganizovala v Kamennej Porube, obľúbený festival remeselnej a umeleckej tvorivosti Budatínsky rínok, spravidla realizovaný v areáli starobylého žilinského hradu, a jednohubku Hviezdy na dosah, ktorá sa zrodila z iniciatívy mesta Kysucké Nové Mesto? Jednak skutočnosť, že všetky tri sa konali v mesiaci október, a jednak to, že účasť nás, pracovníkov Krajskej hvezdárne v Žiline, na týchto akciách bola neprehliadnuteľná. Výdatne tomu napomáhala prítomnosť štyroch obrovských nafukovacích modelov vesmírnych telies. Naše modely planéty Mars a Mesiaca dopĺňala dvojica zapožičaná mestom Valašské Meziříčí – štvormetrová nafukovacia Zem a už spomenutý Jupiter s úctyhodnou výškou 5,5m.

Prehliadkovú šnúru sme zahájili v piatok 13. októbra na jesennom astronomickom podvečere s názvom Vesmír na dosah, ktorého program zahŕňajúci pozorovanie oblohy, testovanie virtuálnej reality a ďalšie sprievodné aktivity zabezpečilo občianske združenie Galileo v Kamennej Porube. Pouličné osvetlenie obce v neskorších hodinách prežiarili štyri ohromné svietiace sféry. Nejeden z približne 600 návštevníkov si z podujatia okrem nezabudnuteľných zážitkov odniesol aj jedinečné fotografie, na ktorých pózuje pred verne spracovanými kontinentmi južnej pologule modrej planéty, ba niektorí sa pokúšali odfotiť aj oblakmi prekrytý región strednej Európy s prstom ukazujúcim na Slovensko. Kým s identifikáciou Zeme si spomedzi rozmerných modelov nelámali hlavu ani tí najmenší, krátermi posiaty povrch Mesiaca poniektorých viedol k domnienke, že sa pred nimi týči zmenšenina planéty Merkúr. Priamo na mieste však bola naša kolegyňa, pripravená ochotne odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa danej tematiky a poskytnúť tiež doplňujúce informácie obsahovo prispôsobené tej-ktorej vekovej kategórii. Nezabúdala napríklad upozorňovať poslucháčov a poslucháčky na očakávané čiastočné zatmenie skutočného Mesiaca, ktoré malo byť pozorovateľné 28. októbra. Napokon, prezentované modely neslúžia iba ako atrakcia pre objektívy fotoaparátov, ale aj ako veľkolepé učebné pomôcky.

Už nasledujúci deň – 14. októbra – boli štyria giganti prevezení do anglického parku obklopujúceho majestátny Budatínsky hrad, aby dokresľovali čarovnú atmosféru celodenného podujatia, ktorým Považské múzeum tradične ukončuje tamojšiu hlavnú sezónu, Budatínsky rínok. Podujatie si už v minulosti vybudovalo silnú značku a dnes je lákadlom pre rodiny s deťmi z blízkeho i širokého okolia, na čo sme sa museli poctivo pripraviť. A so zreteľom na enormný počet osôb, ktoré sa pri nás na kratší či dlhší čas pristavili, a ich pozitívny prístup môžeme konštatovať, že sme túto prípravu nepodcenili. Hlavnému pódiu kraľovalo prvé dve hodiny po zahájení podujatia naše prenosné planetárium, ktorého kapacita sa v prípade prvej aj druhej projekcie zaplnila na sto percent snáď ešte pred tým, ako sme záujemcov stihli privítať. Priaznivé počasie nám umožnilo ponúknuť verejnosti unikátny pohľad na Slnko, jediný viditeľný objekt na dennej oblohe, a to prostredníctvom ochranných sklíčok i dvoch ďalekohľadov. Zástupy malých i veľkých nadšencov tak na vlastné oči mohli obdivovať aktuálny vzhľad fotosféry (viditeľného povrchu a zároveň najchladnejšej časti hviezdy) spolu s najzreteľnejšími slnečnými škvrnami, ako aj chromosféry (spodnej časti slnečnej atmosféry) s fascinujúcimi protuberanciami na okrajoch žeravého kotúča. Prirodzene, všeobecnú pozornosť budili najmä v rade stojace modely Jupitera, Zeme, Mesiaca a Marsu, ktoré pod správnym uhlom tvorili dokonalý vizuálny prvok fotografie belasého Budatínskeho hradu. K jeho červenej streche obzvlášť ladil práve model Marsu, ktorý je so svojím hrdzavým odtieňom a sopkami, kaňonmi a ďalšími povrchovými útvarmi sotva zameniteľný s inými planétami slnečnej sústavy. A návštevníkom, ktorí si ho obzerali z horných podlaží hradu, odhalil aj svoju severnú polárnu čiapočku.

Naše turné po Žilinskom kraji sme uzatvorili 22. októbra akciou, ktorú Krajská hvezdáreň v Žiline organizovala v spolupráci s mestom Kysucké Nové Mesto. Pôvodným zámerom bolo inštalovať modely planét a Mesiaca do areálu mestského parku, kde by im jeseňou sfarbené stromy vytvárali nevšednú kulisu. Počasie k nám však v tento deň nebolo naklonené, preto sme objekty rozmiestnili v sále Mestského kultúrno-športového strediska. Počet návštevníkov nás opäť príjemne prekvapil. Iba sférické premietanie v našom mobilnom planetáriu si počas chladného nedeľného popoludnia nenechala ujsť viac ako stovka detí a dospelých, ďalšie desiatky zavítali do sály, aby si svietiace obry prezreli zblízka a vypočuli si ku každému z nich pútavé komentáre z úst odborníkov. Rozloha sály bola dostatočná na to, aby sa do nej zmestili nielen traja štvormetroví krásavci, ale aj viac ako päťmetrový Jupiter. Obyvatelia Kysuckého Nového Mesta sa tak mohli zoznámiť aj s touto pôsobivou interaktívnou pomôckou, ktorú Krajskej hvezdárni v Žiline poskytlo (spolu s modelom Zeme a zmenšeninami najväčších mesiacov Jupitera) mesto Valašské Meziříčí a ktorá je jedným z výstupov projektu Mestá vo svetle informácií financovaného Fondom malých projektov. Model hojne využívaný na vzdelávacie a propagačné účely v Českej aj Slovenskej republike vyniká okrem iného tým, že na jeho tvorbu využila Hvězdárna Valašské Meziříčí údaje z družicových snímok NASA v špičkovom rozlíšení. Detailné znázornenie hornej vrstvy atmosféry s charakteristickou pásovou štruktúrou, ako aj Veľkej červenej škvrny, ktorá je v skutočnosti taká rozľahlá, že by pohltila celú zemeguľu, oceňovali v prvom rade fundovanejší návštevníci. Miniatúry štvorlístka Galileových mesiacov (Európa, Ganymedes, Kalisto a Io) zas pútali predovšetkým pozornosť detí.

Platí, že verejnosť vždy radi vítame v priestoroch našich pracovísk, aby sme jej mohli sprostredkovať poznatky súvisiace s astronómiou. Zároveň sa tešíme, keď – najmä zásluhou spoľahlivej a činorodej spolupráce s domácimi i zahraničnými partnermi – môžeme záujem o prírodné vedy prebúdzať aj u ľudí, ktorí hvezdárne aktívne nevyhľadávajú. A ako vyplýva z predchádzajúcich riadkov, príležitostí tešiť sa sme v októbri mali hneď niekoľko.

Mgr. Juraj Valko
Krajská hvezdáreň v Žiline