Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VIII-X/2023

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiacoch august až október 2023 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
VIII. - X.   2023
87   pozorovaní premenných hviezd celkovo
79   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
59   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
4   tranzity exoplanét
 
 
 
Priebeh zákrytu  
Pozorovanie zákrytov hviezd asteroidmi v spolupráci s SODIS (Stellar Occultation Data Input System): (595) Polyxena occults UCAC4 553-005449 a (3134) Kostinsky occults HIP 118019.
 
V spolupráci s AAVSO pokračuje fotometria supernovy SN 2023ixf v M101.
 
 
Dáta sú priebežne dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope, UTAH, USA, MPC U94, California , USA, MPC U69 a Siding Spring, Australia, MPC Q62, Nerpio Španielsko, MPC I89.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Na kamere AMOS v súčasnosti prepieha údržba. Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

Astrometria objektov NEO:

Snímka kométy 12P/Pons

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiacoch august až október 2023 bolo vykonaných 150 meraní astrometrie už známich NEO a 71 meraní nových objektov z NEOCP prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope: Mayhill, USA H06; Siding Spring, Australia Q62 a Nerpio, Španielsko, MPC I89.
 
 
Zhrnutie follow-up astrometrie: august, september, október
 
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v mesaicoch august až október 2023 uskutočnených 25 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 45 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
 

Publikácie/ citácie

F.L. Rommel et al. (2023); Astronomy & Astrophysics, 678, A167 (2023)
 
A. Marciniak et al.,Astronomy & Astrophysics, 679, A60 (2023)
 

Iné aktivity

Kométa C/2023 P1 (Nishimura) z 21.08.2023. Autor: M Urbaník, Krajská hvezdáreň v ŽilinePrelet ISS z 26.09.2023. Autor: M. Urbanik, Krajská hvezdáreň v Žiline
Hmlovina NGC 281 v súhvezdí Kasiopeja. Autor: M. Urbanik, Krajská hvezdáreň v ŽilineHmlovina California NGC 1499.  Autor: M. Urbanik, Krajská hvezdáreň v ŽilineHranica súhvezdí Perzeus a Kasiopeia, - dvojitá otvorená hviezdokopa χ a h Perzea a hmlovina IC1805 (Srdce). Autor: M. Urbanik, Krajská hvezdáreň v Žiline
Hmlovina IC 1396 v súhvezdí Cefea. Autor: M. Urbanik, Krajská hvezdáreň v ŽilineGalaxia M31 - Veľká hmlovina v Androméde. Autor: M. Urbanik, Krajská hvezdáreň v Žiline
Detail okraja Mesiaca. Autor: M.Urbanik, Krajská hvezdáreň v ŽilineMesiac. Autor: M.Urbanik, Krajská hvezdáreň v Žiline
 
Krajská hvezdáreň v Žiline