Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť XI/2023

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiacoch november 2023 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
XI.   2023
20   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
24   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
4   tranzity exoplanét
 
 
Dáta sú priebežne dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope, UTAH, USA, MPC U94, California , USA, MPC U69 a Siding Spring, Australia, MPC Q62, Nerpio Španielsko, MPC I89.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Na kamere AMOS v súčasnosti prepieha údržba. Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

Astrometria objektov NEO:

Snímka kométy 12P/Pons pri outburste v novembri 2023

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiaci november 2023 bolo vykonaných 23 meraní astrometrie už známich NEO a meraní nových objektov z NEOCP prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope: Mayhill, USA H06; Siding Spring, Australia Q62 a Nerpio, Španielsko, MPC I89.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie: november
 
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. V mesiaci november 2023 bolo na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste uskutočnených vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Štatistiky/ publikácie/ citácie

 

Iné aktivity

Polárna žiara nad Čadcou.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline