Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť XII/2023

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiacoch december 2023 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
XII.   2023
8   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
14   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
 
Dáta sú priebežne dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope, UTAH, USA, MPC U94, California , USA, MPC U69 a Siding Spring, Australia, MPC Q62, Nerpio Španielsko, MPC I89.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Na kamere AMOS v súčasnosti prepieha údržba. Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

3200 Phaethon

3200 Phaethon. Autor: M. Urbanik, Krajská hvezdáreň v Žiline

Asteroid 3200 Phaethon s priemerom okolo 5 km bol objavený 11. októbra 1983 a radí sa medzi asteroidy skupiny Apollo. Jeho obežná dráha križujúce dráhu Zeme a svojou výstrednosťou sa viac podobá dráhe kométy než asteroidu. V perihéliu je jeho vzdialenosť od Slnka len 20,9 miliónov km (0,14 AU) a v tom čase teplota na jeho povrchu presahuje 750°C. Pri tejto extrémnej teplote môže na povrchu dochádzať k tepelnému rozkladu niektorých minerálov a tým ku uvoľňovaniu materiálu tvoriaceho chvost asteroidu. Tieto prejavy kometárnej aktivity mu vyslúžili označenie „rock comet“ - kamenná kométa a zároveň ho radia medzi aktívne asteroidy. Je taktiež materským telesom meteorického roja Geminidy s maximom okolo 13. decembra. V závere tohto a začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka ho môžeme sledovať na večernej oblohe ďalekohľadmi s väčším priemerom a CCD technikou. Nájdeme ho v súhvezdí Pegas ako objekt s jasnosťou okolo 17 mag.

mapa

 

Astrometria objektov NEO:

Astrometria nového objektu SaMar42 - 2023 YY.

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiaci december 2023 bolo vykonaných meraní astrometrie už známich NEO, prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope: Mayhill, USA H06; Siding Spring, Australia Q62 a Nerpio, Španielsko, MPC I89.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie: december
 
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. V mesiaci december 2023 bolo počasie nemilosrdné a preto boli na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste uskutočnené iba 3 vizuálne pozorovania fotosféry so zakresľovaním. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Štatistiky/ publikácie/ citácie

 
Krajská hvezdáreň v Žiline