Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť I/2024

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiacoch január 2024 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
I.   2024
-   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
28   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
-   tranzity exoplanét
 
 
Dáta sú priebežne dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope, UTAH, USA, MPC U94, California , USA, MPC U69 a Siding Spring, Australia, MPC Q62, Nerpio Španielsko, MPC I89.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Na kamere AMOS v súčasnosti prepieha údržba. Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

12P/Pons-Brooks a 13P/Olbers

Snímka kométy 12P/Pons-Brooks pri outburste v januári 2024

Snímka kométy 13P/Olbers v januári 2024

V roku 2024 prejdú perihéliom dve známe periodické kométy s dráhami charakteristickými pre kométu 1P/Halley a obežnými dobami okolo 70 rokov.
 
Prvá z nich, kométa 12P/Pons–Brooks, je už pozorovateľná aj na zimnej večernej oblohe v súhvezdí Labuť s jasnosťou pohybujúcou sa okolo 8 magnitúd. 
 
Druhá kométa 13P/Olbers sa pomaly presúva s južnej oblohy a začína byť viditeľná aj s naších zemepisných šírok.Jej jasnosť sa síce pohybuje iba okolo 15 mag. ale v júli by mohla jasnosť prekročiť 7 magnitúd.
 
Kométu 13P/Olbers objavil v r. 1815 astronóm H. Olbers, objaviteľ asteroidov Pallas a Vesta.V súčasnej dobe sa kométa nachádza v súhvezdí Eridanus. Počas jari sa bude 13P/Olbers presúvať severovýchodným smerom cez súhvezdia Veľryba, Býk a Povozník, kde sa kométa stane začiatkom júna cirkumpolárnou. Bude viditeľná večer po západe slnka nad severovýchodným obzorom a jej jasnosť by mohla prekročiť 8 magnitúd.
(Mapka pohybu kométy do apríla 2024)
 

Astrometria objektov NEO:

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiaci január 2024 bolo vykonaných 41 meraní astrometrie už známich NEO a meraní nových objektov z NEOCP prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope: Mayhill, USA H06; Siding Spring, Australia Q62 a Nerpio, Španielsko, MPC I89.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie: január
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. V mesiaci január 2024 bolo na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste uskutočnených vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Štatistiky/ publikácie/ citácie

 

Iné aktivity

Hmlovina California (NGC1499)
 
Krajská hvezdáreň v Žiline