Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
"Čo vieš o hviezdach?" - Regionálne kolá (2024)
Ceruzkou kreslený obrázok Slnka, planét ktoré vypadli z krabice s veľkým otáznikom. Logo súťaže.Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami vyhlasuje už 34. ročník celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaž finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. 
 
Súťaž je akceptovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
 
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
 
Súťaží sa v troch samostatných kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia
 
Krajská hvezdáreň v Žiline, v spolupráci s partnerskými organizáciami z jednotlivých regiónov, zastrešuje prípravu a realizáciu regionálnych a krajských kôl naprieč Žilinským krajom.
 
Vyhodnotenie regionálnych a okresných kôl súťaže prebehlo za každý región kraja samostatne. V každom z nich boli ocenení najlepší traja súťažiaci v každej kategórii. Do krajského kola postúpili prví traja súťažiaci, v prípade, ak dosiahli aspoň 50 % z celkového počtu bodov, tj. 38 bodov. V prípade, že dvaja súťažiaci získali v súťaži rovnaký počet bodov, o konečnom umiestnení rozhodol vyšší počet bodov získaných vo vedomostnom teste. 
 

Výsledky jednotlivých regionálnych a okresných kôl súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2024: 

 

18. marec 2024 okres Ružomberok:

Okresné kolo bolo realizované v spolupráci s CVČ Elán a ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok.
Výsledková listina - okres Ružomberok
 

19. marec 2024 okres Liptovský Mikuláš:

Okresné kolo súťaže bolo realizované v spolupráci s Centrom voľného času v Liptovskom Mikuláši.
Výsledková listina - okres Liptovský Mikuláš.
 

21. marec 2024 okresy Martin a Turčianske Teplice:

Regionálne kolo bolo realizované v spolupráci s Astronomickou pozorovateľňou M.R.Štefánika pri Gymnáziu V. Paulinyho-Tótha v Martine.
Výsledková listina okresy Martin a Turč.Teplice
 

22. marec 2024 okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín:

Regionálne kolo bolo realizované v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne a CSŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne.
Výsledková listina - okres Dolný Kubín / Výsledková listina - okres Námestovo / Výsledková listina - okres Tvrdošín
 

25. marec 2024 okresy Bytča a Žilina:

Regionálne kolo súťaže sa konalo v priestoroch Makovického domu v Žiline.
Výsledková listina - okresy Žilina a Bytča
 

26. marec 2024 okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca:

Regionálne kolo súťaže sa konalo v priestoch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste.
Výsledková listina - okres Čadca / Výsledková listina - okres Kysucké N. Mesto
 
 
Všetkým súťažiacim ich pedagógom ďakujeme za účasť v súťaži a za to, že sa astronómii venujú. Víťazom a postupujúcim srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v krajskom kole! 
 
 
Pozvánka na krajské kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2024 v pdf.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline