Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť III/2024

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiacoch marec 2024 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
III.   2024
4   meraní publikovaných v databázach var.astro.cz
23   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
-   tranzity exoplanét
 
 
Dáta sú priebežne dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope, UTAH, USA, MPC U94, California , USA, MPC U69 a Siding Spring, Australia, MPC Q62, Nerpio Španielsko, MPC I89.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

12P/Pons-Brooks 

Snímka kométy 12P/Pons-Brooks z marca 2024

12P/Pons - Brooks je periodická kométa s obežnou dobou 71 rokov. Patrí medzi najjasnejšie periodické kométy s absolútnou jasnosťou okolo 5 mag. 21. apríla 2024 prejde kométa perihéliom a už sa blíži do obdobia svojej najlepšej viditeľnosti a jasnosti. Na zábere zhotovenom na Kysuckej hvezdárni je vidieť výtrysk hmoty z jadra kométy. Od novembra 2023 dochádza k erupcii skoro každých 15 dní. Niekde na povrchu kométy sa pravdepodobne nachádza kryovulkanický útvar, ktorému oslnenie dodá impulz k ďalšej explózii. Predpokladá sa preto, že jadro kométy 12P/Pons-Brooks rotuje s periódou okolo dvoch týždňov.

V priebehu marca sa presúvala súhvezdím Ryby a Baran. Medzi 30. a 31. marcom 2024 bude prechádzala iba pár oblúkových minút okolo najjasnejšej hviezdy súhvezdia Baran - Hamal. Jasnosť kométy by sa postupne mohla blížiť k hodnotám pod 6 mag. a to už by bolo možné pozorovať 12P na tmavej oblohe voľným okom.

 

Astrometria objektov NEO:

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiaci marec 2024 bolo vykonaných 44 meraní astrometrie už známich NEO a meraní nových objektov z NEOCP prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope: Mayhill, USA H06; Siding Spring, Australia Q62 a Nerpio, Španielsko, MPC I89.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie: marec
 

Snímka slnečného disku so slnečnými škvrnami.Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. V mesiaci marec 2024 bolo na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste uskutočnených 10 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Štatistiky/ publikácie/ citácie

 

Iné aktivity

Hmlovina IC 417
 
Krajská hvezdáreň v Žiline