Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť IV/2024

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiacoch apríl 2024 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
IV.   2024
12   meraní publikovaných v databázach var.astro.cz
41   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
-   tranzity exoplanét
 
 
Dáta sú priebežne dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope, UTAH, USA, MPC U94, California , USA, MPC U69 a Siding Spring, Australia, MPC Q62, Nerpio Španielsko, MPC I89.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

13P/Olbers 

Snímka kométy 13P/Olbers z apríla 2024

13P/Olbers je periodická kométa s obežnou dobou okolo 70 rokov a perihéliom vo vzdialenosti 1,175 AU od Slnka. 6. marca 1815 ju objavil Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, ktorého preslávili aj objavy asteroidov 2 Pallas a 4 Vesta, či formulácia slávneho Olbersovho paradoxu.

Žiaľ, pri tomto návrate nebudú podmienky pozorovateľnosti kométy príliš dobré. Kométa prejde perihéliom 30. júna tohto roku a v lete by mohla jej jasnosť dosiahnuť aj 7 mag. Bude síce cirkumpolárna a v našich zemepisných šírkach nebude zapadať, no jej elongácia nepresiahne 38° a bude sa pohybovať relatívne nízko nad severným obzorom. V máji sa bude kométa pomaly presúvať súhvezdím Povozník, v ktorom ju bude možné pozorovať do polovice júna ako objekt s jasnosťou okolo 9 - 10 mag. nízko nad severozápadným obzorom.

 

 

Astrometria objektov NEO:

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiaci apríl 2024 bolo vykonaných 35 meraní astrometrie už známich NEO a meraní nových objektov z NEOCP prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope: Mayhill, USA H06; Siding Spring, Australia Q62 a Nerpio, Španielsko, MPC I89.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie: apríl
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. V mesiaci apríl 2024 bolo na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste uskutočnených 15 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Štatistiky/ publikácie/ citácie

 

Iné aktivity

Hmlovina Rosetta alebo NGC 2237 - 2239
 
Krajská hvezdáreň v Žiline