Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Astrostop (2008)

Posledný novembrový týždeň sme realizovali už XV. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom "Astrostop 2008".

25.11.2008 v Kysuckej knižnici v Čadci súťažilo 18 žiakov základných škôl z regiónu Kysúc.
26.11.2008 sa súťaž konala na ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku v spolupráci s Centrom voľného času Elán a ZŠ Bystrická cesta a zúčastnilo sa jej 23 súťažiacich.
27.11.2008 sa súťaž uskutočnila v spolupráci s Centrom voľného času v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnilo sa jej 21 súťažiacich.
Keďže Kysucká hvezdáreň úzko spolupracuje pri realizácii odborno - pozorovateľských programov a popularizačno - vzdelávacích podujatí aj s hvezdárňami banskobystrického kraja, kolegovia z hvezdárni v Banskej Bystrici a v Žiari nad Hronom nám pomohli súťaž technicky realizovať v Žilinskom kraji.
Súťaž je medzi deťmi veľmi populárna, preto sme ju realizovali tohto roku už druhý krát aj v Banskobystrickom kraji. V regionálnom kole v Banskej Bystrici sa jej zúčastnilo 27 súťažiacich.
V nasledujúcich rokoch súťaž rozšírime aj do regiónov Turca (v spolupráci s Gymnáziom V.Paulinyho–Tótha v Martine), Žiliny a Oravy, prípadne realizujeme aj výberové krajské kolo.

Súťaž je viackolová.
V prvom kole bolo úlohou súťažiacich odpovedať na tridsať otázok. Skúste aj vy vybrať správnu odpoveď.

V druhom súťažnom kole mali súťažiaci za úlohu čo najrýchlejšie identifikovať astronomický objekt. Tu sú niektoré na ukážku:

        

V treťom súťažnom kole mali piati semifinalisti uhádnuť tajničku, v ktorej sa skrýval nejaký astronomický pojem. Keďže rok 2008 bol vyhlásený UNESCOm Medzinárodným rokom Zeme, v tajničke boli skryté pojmy súvisiace so Zemou a blízkym kozmickým prostredím. Uhádnete, čo sa skrýva v tajničke?


Vo finálovom kole dvaja najlepší súťažiaci postupne odkrývali zamaskovaný obrázok. Ten, kto prvý uhádol názov objektu, sa stal celkovým víťazom regionálneho kola.

Zoznam víťazov v jednotlivých regiónoch:

  Kysuce Ružomberok Lipt.Mikuláš Banská Bystrica
1 Smažák Ivan,
ZŠ Klokočov
Némethová Veronika,
G.Š.Moyzesa
Ricotti Vladimír,
Evanj. Gymnázium LM
Baranka Ondrej
2 Kubala Jakub,
ZŠ E.A.Cernana,Vysoká n.Kysucou
Večerek Filip,
G.Š.Moyzesa
Ricotti Matej,
Evanj. Gymnázium LM
Beňo Tomáš
3 Benko Martin,
ZŠ Čierne Ústredie
Murín Martin,
ZŠ Bystrická
Lizuch Martin,
CVČ L. Mikuláš
Kottman Peter

 

Atmosféru súťaže približujú fotografie...