Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
"Čo vieš o hviezdach?" - regionálne kolá (2009)

Regionálne kolá 18. ročníka vedomostnej astronomickej súťaže, ktorú vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, planetáriami a ostatnými astronomickými zariadeniami, sme realizovali v troch okresoch Žilinského kraja (Kysucké Nové Mesto, Ružomberok, Liptovský Mikuláš).

Súťaž je určená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu.

Súťažilo sa v troch kategóriách
1. kategória - žiaci základných škôl 4. - 6. ročníka a 1. - 2. ročníka 8 - ročných gymnázií
2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročníka a 3. - 4. ročníka 8 - ročných gymnázií
3. kategória - žiaci stredných škôl a gymnázií a 5. - 8. ročníka 8 - ročných gymnázií
Priebeh súťaže:

1. riešenie písomných úloh a príkladov (logické riešenia, výber z niekoľkých možností, usporiadanie podľa vlastností...)
1 2. riešenie slepej hviezdnej mapy (ak to umožňovali svetelné podmienky v miestnosti, hviezdna mapa bola premietaná dataprojektorom ako animácia)
3. ústne kolo (hodnotila trojčlenná porota)
Traja najlepší súťažiaci z každej kategórie a každého okresu (výsledky nájdete tu) postúpili do krajského kola súťaže , ktoré sa uskutoční 23.4 a 24.4. v Považskej hvezdárni v Žiline