Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Svetový kozmický týždeň (2009)

Svetový kozmický týždeň vyhlasuje OSN od roku 1999, ako pripomenutie si dvoch významných medzníkov v dejinách kozmonautiky - vypustenie prvej umelej družice sveta Sputnik 1 (4. 10. 1957) a podpísanie Medzinárodnej zmluvy o mierovom využívání vesmíru, vrátane Mesiaca a iných vesmírnych telies (10. 10. 1967). V rámci tohto týždňa si mohli návštevníci Kysuckej hvezdárne pozrieť výstavu papierových modelov kozmických sond, nosičov a vesmírnych ďalekohľadov. Na piatich paneloch bola naviac popísaná stručná história kozmonautiky od Sputnika po raketoplán, k výstave bol pripravený multimediálny program. V týždni od 5.10.2009 do 10.10.2009 si výstavu prezrelo 104 návštevníkov.