Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
"Čo vieš o hviezdach?" - Regionálne kolá (2010)

 

Už 19. ročník vedomostnej astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach?", ktorú vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, planetáriami a ostatnými astronomickými zariadeniami, sme realizovali v troch okresoch Žilinského kraja (Kysucké Nové Mesto, Ružomberok, Liptovský Mikuláš). Na tradičných miestach, s tradičnými partnermi: MO SZAA v Kysuckom Novom Meste, CVČ Elán a ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku, CVČ v Liptovskom Mikuláši.

Súťaž je určená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu.

Súťažilo sa v troch kategóriách
1. kategória - žiaci základných škôl 4. - 6. ročníka a 1. - 2. ročníka 8 - ročných gymnázií
2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročníka a 3. - 4. ročníka 8 - ročných gymnázií
3. kategória - žiaci stredných škôl a gymnázií a 5. - 8. ročníka 8 - ročných gymnázií
Priebeh súťaže:

 

1. riešenie písomných úloh a príkladov (logické riešenia, výber z niekoľkých možností, usporiadanie podľa vlastností...)
2. riešenie slepej hviezdnej mapy
3. ústne kolo (hodnotila trojčlenná porota). Toto kolo sme trochu spestrili tým, že súťažné otázky boli premietané aj s obrazovou informáciou pomocou dataprojektoru (taký malý ťahák pre súťažiacich).
Na súťaži sa zúčastnilo spolu 84 súťažiacich zo štyroch okresov a niekoľko desiatok divákov.Traja najlepší súťažiaci z každej kategórie a každého okresu (výsledky nájdete tu) postúpili do krajského kola súťaže , ktoré realizujeme v spolupráci s kolegami v apríli v Považskej hvezdárni v Žiline.