Úvodná stránka O projekte Ciele projektu

Ciele projektu

Rozvoj sektorovo zameranej spolupráce s partnerskou českou organizáciou v oblasti edukačnej a doplnkového vzdelávania s cieľom vytvoriť jednotnú formu špecifického vzdelávania s obmedzovaním jazykových bariér v prostredí základných a stredných škôl, vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách v prihraničných oblastiach.

Špecifické ciele mikroprojektu:

  1. Povzbudiť a podporiť udržateľnú kooperačnú sieť v hraničnom regióne v oblasti vzdelávania a odborných aktivít.
  2. Rozvíjať spoluprácu v oblasti astronomického vzdelávania, kultúrnych a odborných aktivít, nadviazať kontakty a vzťahy medzi profesijnými a záujmovými skupinami s dôrazom na porozumenie v oboch jazykoch predovšetkým medzi mládežou.
  3. Zlepšiť úroveň výučby astronómie a prírodných vied na školách v regiónoch a obohatiť ju praktickými pozorovaniami pomocou astronomických ďalekohľadov, formou výstav s astronomickou tematikou, doplnených multimediálnymi prezentáciami a animačnými programami priamo na školách a všeobecne zariadeniach, kde sa stretávajú záujmové skupiny.
  4. Poskytnúť kultúrno- vzdelávacie služby aj z hľadiska astronómie v horšie dostupných oblastiach prihraničného regiónu vrátane malých škôl.
  5. Vytvorenie metodicky efektívneho súboru edukačných pomôcok a programov (výstavy, metodické materiály, multimediálne programy, praktické astronomické pozorovania) použiteľné aj pre malé školy v prihraničnom regióne.
  6. Aplikovať získané poznatky do vedomia širokého spoločenského prostredia."
Posledná úprava Pondelok, 25 Október 2010 19:38  
E-mail Tlačiť

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM