Úvodná stránka Zrealizované

Koordinačné stretnutie projektových tímov

Koordinačné stretnutie projektových tímov.

30.9.2010 sa na Hvezdárni vo Valašskom Meziříčí konalo rokovanie partnerov implementárnych projektov „Výstavou k spolupráci a poznaniu“. Rokovanie viedol Ing. Libor Lenža, riaditeľ hvezdárne a Tomáš Pečiva, manažér komplementárneho projektu.

Na úvod rokovania sa partneri navzájom informovali o aktuálnej situácii realizácie aktivít komplementárnych projektov. Navrhli a dohodli postupy riešenia problémov s oneskoreným zahájením projektu na českej strane. Značná pozornosť bola venovaná problematike verejného obstarávania.

Ďalšími bodmi rokovania boli najmä tieto:

• Grafická podoba a logo projektu – príprava a použitie loga projektu, príprava informačného panelu, grafická podoba výstupov projektu, výroba propagačných plagátov a letákov

• Predbežné termíny realizácie výstav – príprava bannerov do polovice novembra, je potrebné čo najskôr začať s realizáciou, súbežne s realizáciou by mala prebiehať aj súťaž (kvíz k téme- český partner)

• Prerokovanie jednotlivých tém výstav: „Kozmológia“ , „Pre najmenších“, „Slnečná sústava“ a „Meteorológia“

• Prehľad prázdnin v ČR a SR - vytvorenie plánovacieho kalendára, stanovenie spôsobu objednávania

• Spôsob koordinovania prevozu výstav na Slovensko

• Prevádzkovanie webu a plnenie obsahom – zdieľanie dát; web bude spustený so základnými informáciami ohľadom projektu; zdieľanie objemných dát medzi partnermi; webová prezentácia ako nástroj pre efektívnu komunikáciu so školami

• Personálne obsadenie jednotlivých úloh a vzájomná informovanosť - zadefinovanie a predstavenie jednotlivých členov projektového tímu

• Vytipovanie škôl k spolupráci v jednotlivých regiónoch Žilinského a Zlínskeho kraja

• Seminár pre učiteľov – 3 jednodňové semináre v rôznych častiach ŽSK, oboznámenie sa s témami výstav spolu s ukážkami programov. Pravdepodobne budú realizované tesne za sebou kvôli zníženiu nákladov na realizáciu

• Školenie pracovníkov – „Ako učiť a prednášať o kozmológii“ – presun do budúceho roku, bude sa realizovať v priestoroch partnera.

Rokovanie bolo úspešné a prínosné k rozbehnutiu projektov a určilo jednotlivým zástupcom konkrétne úlohy, ktoré bude treba v krátkodobom aj dlhodobom časovom horizonte vyriešiť.
 

Posledná úprava Nedeľa, 13 Február 2011 11:32  
E-mail Tlačiť

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM