Úvodná stránka Tlačové správy Moderná kozmológia alebo ako prednášať o kozmológii

Moderná kozmológia alebo ako prednášať o kozmológii

Taký bol názov odborného seminára, ktorý sa uskutočnil 28.1.2011 v priestoroch Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí . Podujatie bolo realizované ako ďalšia aktivita projektu „Výstavou k spolupráci a poznaniu“, ktorý realizujú komplementárne Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, zriaďovateľom ktorej je Žilinský samosprávny kraj,  a Hvezdáreň vo Valašskom Meziříčí, p.o.

Lektorom bol prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., vedúci oddelenia teórie plazmy na katedre  fyziky elektrotechnickej fakulty ČVUT v Prahe - známy popularizátor fyziky mikrosveta a kozmológie.

Cieľom seminára bolo poskytnúť účastníkom ucelený pohľad na jednu z najpopulárnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich vedných disciplín súčasnosti – kozmológiu, ktorej úlohou je štúdium vesmíru ako celku. Zaujímavosťou súčasnej kozmológie je skutočnosť, že na popis vývoja a najmä vzniku nášho vesmíru spája poznatky astronómie, najmä vlastností veľkoformátových štruktúr, aj poznatky fyziky elementárnych častíc.

Kozmológia bola v minulosti a je aj v súčasnosti veľmi populárna aj medzi „laickou“ verejnosťou. Každý z nás si určite už položil otázky, či je vesmír okolo nás večný alebo nejakým spôsobom vznikol, či večný bude alebo zanikne. Aké sily spôsobujú, že má práve také vlastnosti, aké má? Preto je veľmi dôležité, aby tí, ktorý o tom učia ostatných, porozumeli jeho vlastnostiam. Ešte dôležitejšie je vysvetliť tieto vlastnosti tým, ktorých učia. Ukazuje sa totiž, že popísať vlastnosti vesmíru ako celku, alebo elementárnych častíc a síl pôsobiacich medzi nimi, je veľmi ťažké, pretože naše  vnímanie sveta okolo nás je prirodzene obmedzené našimi zmyslami a každodennými pozemskými skúsenosťami.

Viac ako 50 účastníkov, odborných pracovníkov hvezdární a pedagogických pracovníkov stredných škôl z prihraničných regiónov, sa v desiatich samostatných kapitolách zoznámilo s jednotlivými aspektmi problematiky – od kvantového sveta elementárnych častíc až po pokrivený časopriestor Einsteinovej teórie relativity, struny a ekpyrotický model vzniku vesmíru. 

Záujemcovia si môžu zo stránok projektu www.astrokysuce.sk/vksp stiahnuť pripravený zborník, prípadne pri návšteve hvezdárne prevziať tlačenú verziu.

RNDr. Ján Mäsiar, Kysucká hvezdáreň

Posledná úprava Pondelok, 30 Máj 2011 18:21  
E-mail Tlačiť

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM