Úvodná stránka Tlačové správy Výstavou k spolupráci a poznaniu

Výstavou k spolupráci a poznaniu

(projekt Európskej únie vrcholí)

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, zriaďovateľom ktorej je Žilinský samosprávny kraj, získala v roku 2010 nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Výstavou k spolupráci a poznaniu“ z programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov. Celkové náklady na projekt predstavujú 15700 €.

Hlavným cieľom je rozvoj spolupráce s partnerskou českou organizáciou v oblasti edukačnej a doplnkového vzdelávania s cieľom vytvoriť jednotnú formu špecifického vzdelávania s  obmedzovaním jazykových bariér v prostredí základných a stredných škôl, vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách v prihraničných oblastiach.

Partnerom projektu je Hvězdárna Valašské Meziříčí.

V tomto období vrcholia jednotlivé aktivity projektu, ktorý je zameraný najmä na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied.

 17.5.2011 sa uskutočnil v priestoroch Považskej hvezdárne v Žiline seminár, určený pre  pedagógov a študentov pedagogiky z našich blízkych regiónov. Cieľom seminára bolo predstaviť účastníkom vytvorené výstavné projekty, určené školám a iným vzdelávacím inštitúciám, ktoré sa z nejakých dôvodov (nedostupnosť, ekonomická náročnosť, veková hranica...) nemôžu priamo zúčastňovať podujatí na hvezdárni. Okrem predstavenia štyroch projektov (Slnko, Zem, Mesiac pre najmenších školákov, Slnečná sústava a Meteorológia pre trochu starších a Kozmológia pre stredoškolákov) si účastníci mohli vypočuť prednášku o vzniku a vývoji nášho vesmíru. Podobné aktivity budú realizované v ďalších regiónoch Žilinského kraja.

Ak máte aj vy, na vašej škole, centre voľného času, záujem o realizáciu výstavy a sprievodného programu k nej (prednáška, pozorovanie Slnka), radi k vám zavítame.

Bližšie informácie o projekte získate na web stránke www.astrokysuce.sk v časti projekty EÚ.

RNDr. Ján Mäsiar, Kysucká hvezdáreň

Posledná úprava Pondelok, 30 Máj 2011 17:24  
E-mail Tlačiť

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM