Úvodná stránka Zrealizované

Výstavné vzdelávacie projekty pre rôzne cieľové skupiny

Slnečná sústava

je náš najbližší vesmírny domov, je miestom v ktorom vznikol život a ďalej sa rozvíjal. Dnes tento priestor môžeme skúmať pomocou kozmických ďalekohľadov a medziplanetárnych sond, našimi zmyslami. Aj napriek obrovským poznatkom o tomto svete je stále čo objavovať o jednotlivých „planetárnych svetoch“.

Výstava pozostáva z piatich banerov  (tri  majú veľkosť 150x120 cm, dva majú veľkosť 120x120 cm) a ponúka základný prehľad informácií a údajov o jednotlivých telesách a skupinách telies slnečnej sústavy. Je určená predovšetkým pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.


Meteorológia

prináša ucelený a kompletný pohľad na túto vednú disciplínu, poznatky ktorej sa dennodenne bezprostredne dotýkajú každého z nás. Výstava pozostáva z piatich banerov (tri  majú veľkosť 150x120 cm, dva majú veľkosť 120x120 cm), ktoré prinášajú informácie o meteorológii a klimatológii, o počasí, klimatických zmenách, o oblakoch a optických javoch v atmosfére, o kozmickom počasí. Výstava je určená pre vyššie ročníky základných a stredných škôl. V súčasnosti je pripravovaná verzia pre vyššie ročníky základných škôl.


Prvý a posledný

Výstava je venovaná životu a profesionálnej kariére významného amerického kozmonauta so slovenskými koreňmi E.A.Cernana a J.A. Gagarina, prvého človeka vo vesmíre. Výstavu tvoria dva banery veľkosti 120x120cm, ktoré je možné doplniť ďalšími piatimi banermi, vytvorenými v skoršom období. V prípade záujmu je možné výstavu poskytnúť v podobe siedmych banerov, ktoré prinášajú informácie o dvoch významných astronautoch a kozmickej technike, slúžiacej na výskum vesmíru.


Slnko, Zem, Mesiac

Tieto tri telesá pozná už každé malé dieťa, prvé informácie o nich získavajú deti už v materských školách. Napriek tomu, že sa na ne dívame každý deň, veľa o nich ešte nevieme. Snáď ani to,  pre život na Zemi sú všetky tri nenahraditeľné.

 Táto výstava je určená predovšetkým žiakom prvého stupňa základných škôl, nenásilnou formou prináša základné informácie o týchto telesách. Autormi výstavy sú kolegovia z partnerskej organizácie, výstava je prezentovaná v slovenčine.


Moderná kozmológia

Kozmológia je súhrn vedeckých poznatkov, ktoré vedú k pochopeniu vesmíru ako celku, jeho vzniku, vývoja aj budúcnosti. Kozmológia sa zo skorších filozofických úvah v priebehu 20. storočia zmenila na exaktnú  vedeckú disciplínu, ktorá má dnes široké experimentálne zázemie.

Obsahovo a obrazovo výstavu zostavil popredný odborník a popularizátor fyziky a astrofyziky pán prof. Petr Kulhánek, vedúci oddelenia teórie plazmy, katedry fyziky elektrotechnickej fakulty ČVUT v Prahe. Náročná téma vzniku a vývoja vesmíru je určená predovšetkým študentom stredných škôl, pozostáva z piatich panelov (dva majú veľkosť 150x120 cm, tri majú veľkosť 120x120 cm).

Posledná úprava Piatok, 03 Jún 2011 04:45  
E-mail Tlačiť

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM