Úvodná stránka Zrealizované

Vzdelávacie semináre pre pedagógov

17.5.2011 sa uskutočnil v priestoroch Považskej hvezdárne v Žiline seminár, určený pre pedagógov a študentov pedagogiky z našich blízkych regiónov. Cieľom seminára bolo predstaviť účastníkom vytvorené výstavné projekty, určené školám a iným vzdelávacím inštitúciám, ktoré sa z nejakých dôvodov (nedostupnosť, ekonomická náročnosť, veková hranica...) nemôžu priamo zúčastňovať podujatí na hvezdárni. Okrem predstavenia štyroch projektov (Slnko, Zem, Mesiac pre najmenších školákov, Slnečná sústava a Meteorológia pre trochu starších a Kozmológia pre stredoškolákov) si účastníci mohli vypočuť prednášku o vzniku a vývoji nášho vesmíru.

Ak máte aj vy, na vašej škole, centre voľného času, záujem o realizáciu výstavy a sprievodného programu k nej (prednáška, pozorovanie Slnka), radi k vám zavítame.

 

1.7.2011 sme realizovali podobný seminár pre učiteľov z regiónu Liptov na ZŠ v Kvačanoch. Okrem predstavenia projektu a prezentácií k výstavným projektom sa účastníci zúčastnili aj prírodovedne zameranej exkurzie.

 

4.7.2011 a 31.8.2011 sa uskutočnili semináre v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste, pričom najmä ten neskorší bol zameraný na oboznámenie účastníkov z výstupmi a výsledkami projektu. Dôležitou súčasťou bola panelová diskusia, ktorá načrtla ďalšie možnosti a spôsoby spolupráce škôl a hvezdárne vo vzdelávaní detí a mládeže v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. Boli predstavené výsledky evaluácie vzdelávacích aktivít projektu na školách a možnosti zlepšenia vedomostí žiakov v oblastiach, v ktorých žiaci majú rezervy.

Účastníci prejavili záujem aj v nasledujúcom období využívať výstupy projektu pri vzdelávaní na svojich školách alebo priamo na hvezdárni.

Posledná úprava Štvrtok, 22 September 2011 04:35  
E-mail Tlačiť

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM