Úvodná stránka Zrealizované

Sprievodné multimediálne vzdelávacie a animačné programy na školách a iných zariadeniach v prihraničných regiónoch SR-ČR

Ubehol takmer rok a projekt  Kysuckej hvezdárne s názvom „Výstavou k spolupráci a poznaniu“ z programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fondu mikroprojektov je takmer ukončený.  Projekt bol realizovaný v spolupráci s našim partnerom  Hvězdárnou Valašské Meziříčí.

Hlavným cieľom projektu bol rozvoj spolupráce s partnerskou českou organizáciou v oblasti edukačnej a doplnkového vzdelávania s cieľom vytvoriť jednotnú formu špecifického vzdelávania s  obmedzovaním jazykových bariér v prostredí základných a stredných škôl, vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách v prihraničných oblastiach.  Ciele, ktoré sme si v projekte vytýčili, sme úspešne dosiahli a v budúcnosti ich chceme rozvíjať. Spoločne s našim partnerom sme v rámci projektu pripravili 5 výstav, v dvoch jazykových mutáciách. K výstavám sme vytvorili vzdelávacie multimediálne programy, evaluačné programy, vzdelávacie a metodické materiály, brožúry a pod.  Všetko čo sme v rámci nášho projektu vytvorili, je k dispozícii na stránkach venovaných projektu. Tým však náš projekt len začal. S pripravenými výstavnými projektmi a sprievodnými programami sme sa vybrali do škôl. Navštívili sme 28 škôl z toho 6 škôl v Českej republike. Na jednotlivých školách sme inštalovali výstavy, realizovali k nim sprievodné vzdelávacie programy, priniesli metodické materiály a samozrejme sme uskutočnili denné pozorovania oblohy pomocou prenosných ďalekohľadov. Naše výstavné projekty si malo možnosť pozrieť 5178 žiakov, vzdelávacích programov sa zúčastnilo žiakov 2340 a vďaka priazni počasia sme uskutočnili  27 denných pozorovaní, zväčša Slnka a prejavov jeho aktivity. V rámci našich aktivít sme sa stretli s veľmi pozitívnymi ohlasmi jednak zo strany pedagógov a taktiež zo strany žiakov a študentov. Veľký úspech mali hlavne pozorovania Slnka, ktoré sa pomaly „zobúdza“ a pozorovateľom poskytuje nádherný pohľad na svoju aktivitu v podobe slnečných škvŕn, protuberancií či erupcií. Na objektívne zhodnotenie našich aktivít sme pripravili evaluačné programy pre žiakov a študentov. Výsledky evaluácie nás veľmi potešili, pretože štatisticky u žiakov a študentov došlo takmer k 30% zlepšeniu úrovne vedomostí.

Vďaka projektu sme nadviazali a taktiež rozvinuli spoluprácu s mnohými školami a organizáciami.

Posledná úprava Streda, 28 September 2011 18:47  
E-mail Tlačiť

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM