Úvodná stránka Zrealizované

Zrealizované

Koordinačné stretnutie projektových tímov

30.9.2010 sa na Hvezdárni vo Valašskom Meziříčí konalo rokovanie partnerov implementárnych projektov „Výstavou k spolupráci a poznaniu“. Rokovanie viedol Ing. Libor Lenža, riaditeľ hvezdárne a Tomáš Pečiva, manažér komplementárneho projektu. Viac...

Moderná kozmológia alebo ako prednášať o kozmológii

Taký bol názov odborného seminára, ktorý sa uskutočnil 28.1.2011 v priestoroch Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí. Lektorom bol prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., vedúci oddelenia teórie plazmy na katedre fyziky elektrotechnickej fakulty ČVUT v Prahe - skvelý popularizátor fyziky mikrosveta a kozmológie. Viac...

Výstavné vzdelávacie projekty pre rôzne cieľové skupiny

Výstavné vzdelávacie projekty – najnáročnejšia časť projektu bola ukončená. V spolupráci s projektovým partnerom sme vytvorili päť modulov výstavných panelov, určených pre rôzne vekové kategórie. Dva projekty vytvoril partner, tri Kysucká hvezdáreň. Panely sú kompletne preložené do oboch jazykov, takže ich môžu využívať aj nižšie stupne škôl v národnom jazyku. Viac...

Vzdelávacie semináre pre pedagógov
17.5.2011 sa uskutočnil v priestoroch Považskej hvezdárne v Žiline seminár, určený pre  pedagógov a študentov pedagogiky z našich blízkych regiónov. Viac...

Sprievodné multimediálne vzdelávacie a animačné programy na školách a iných zariadeniach v prihraničných regiónoch SR-ČR
Projektový tím realizoval v mesiacoch máj a jún Sprievodné multimediálne vzdelávacie a animačné programy na viac ako 30 školách a iných zariadeniach Žilinského a Zlínskeho kraja. Viac...

Posledná úprava Streda, 28 September 2011 19:01  
E-mail Tlačiť

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM