Návštevné hodiny a vstupné
Krajská hvezdáreň v Žilinetri samostatné pracoviská:  Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline
pracovisko v Makovického dome v Žiline
 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

 

Kysucká hvezdáreň je pre návštevníkov otvorená pondelokpiatok od 8:00 hod. do 14:30 hod.


Komentované prehliadky expozícií hvezdárne a pozorovania objektov dennej oblohy sa konajú o 10:00 a o 13:00.


Mimo týchto časov sú individuálnym návštevníkom prístupné len vonkajšie expozície hvezdárne - Cesta planét a Geopark.

Pozorovania nočnej oblohy pre verejnosť sa konajú v mesiacoch august až máj, 1x týždenne zhruba pol hodiny po západe Slnka v dĺžke trvania 2 hod. V prípade záujmu sa pozorovanie môže predĺžiť. Pozorovania sa realizujú iba v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). V prípade záujmu väčšej skupiny (minimálne 15 osôb) je možné dohodnúť iné termíny

Presný rozpis večerných a mimoriadnych pozorovaní pre verejnosť na aktuálny mesiac nájdete na tejto stránke.

V prípade väčšej skupiny (15 osôb) je potrebné exkurziu vopred sa objednať. Individuálnych návštevníkov neobjednávame. Viac informácií nájdete tu

Uvedené informácie sú všeobecné a môžu sa meniť. Prosíme návštevníkov, aby aktuálne informácie o podujatiach sledovali ne tejto stránke - Dôležité informácie pre návštevníkov.

 

 

Pracovisko v Makovického dome v Žiline a Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline

Pracovisko v Makovického dome je pre návštevníkov prístupné pondelok až piatok od 7:30 hod. do 14:30 hod.

Neohláseným návštevníkom poskytujeme odborno-poradenskú činnosť. Skupinové a hromadné návštevy je nevyhnutné vopred objednať.
 

 

Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline

Denné pozorovania Slnka pre verejnosť sa od 31.8.2020 nekonajú.

Večerné pozorovania pre verejnosť sa konajú vždy v piatok (pokiaľ je pracovným dňom) po zotmení t.j. približne 30 minút po západe Slnka a v trvaní asi 2 hodinyPozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). Doporučujeme návštevníkom teplé oblečenie a baterku. Viac informácií nájdete tu.

 

Presný rozpis večerných a mimoriadnych pozorovaní pre verejnosť na aktuálny mesiac nájdete na tejto stránke.
 

Uvedené informácie sú všeobecné a môžu sa meniť. Prosíme návštevníkov, aby aktuálne informácie o podujatiach sledovali ne tejto stránke - Dôležité informácie pre návštevníkov.

 
 

Vstupné:

Individuálni návštevníci: Dospelí: Kysucká hvezdáreň 2,00 €
  Dospelí: Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline 2,00 €
  Deti a mládež do 18 rokov 1,00 €
  Deti do 6 rokov 0,00 €
  Dôchodcovia 1,00 €
     
Exkurzievzdelávacie programy na hvezdárni: Dospelí 2,00 €
 (€/na žiaka, minimálne 15 osôb) Deti a mládež do 18 rokov 2,00 €
  Deti do 6 rokov 1,00 €
  Dôchodcovia 1,00 €
  Celonočné pozorovacie praktiká 2,00 €
Podujatia na školách (€/na žiaka):    
 (Minimálne 30** žiakov) Základné a stredné školy:   2,00 €
  Materské školy:   1,00 €

PLANETÁRIUM

Viac informácií nájdete tu. 2,50 €
** v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať! 
 

Prijímame kultúrne poukazy.

 
Vstup zdarma:
Členovia astronomických združení
Slovenský zväz astronómov
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Držitelia preukazu ZŤP
Vojnoví veteráni
Pedagogický sprievod pri školských exkurziách a podujatiach