Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Projekty

Krajská hvezdáreň v Žiline a jej predchodca Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste využíva už viac ako desaťročie na rozvoj svojej činnosti finančné prostriedky z rôznych domácich a zahraničných grantov. Spočiatku to boli Programy podpory a ochrany detí a mládeže Ministerstva školstva SR, Pro Slovakia Ministerstva kultúry SR, rôzne finančné a podnikateľské inštitúcie, Grantový systém Ministerstva kultúry SR. So vstupom Slovenska do Európskej únie sa postupne zapájame do programov CBC Phare, Mládež, Interreg III A SR-ČR.


Na týchto stránkach nájdete informácie o práve realizovaných projektoch, aj o projektoch formálne ukončených. To, že je projekt formálne ukončený neznamená, že je nečinný, pretože výstupy a dopady projektu naďalej prispievajú k rozvoju spolupráce medzi partnermi a slúžia k prospechu cieľových skupín.