Návštevné hodiny a vstupné
Krajská hvezdáreň v Žilinetri samostatné pracoviská:  Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline
pracovisko v Makovického dome v Žiline
 
Každú návštevu pracovísk Krajskej hvezdárne v Žiline je potrebné OBJEDNAŤ! Objednať sa môžete telefonicky v pracovných dňoch v časoch uvedených nižšie, ideálne aspoň jeden deň vopred.
 
 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Telefónne číslo pre objednanie: 041/421 29 46
Pondelok - Piatok: 8:00 - 14:30
 
 

Komentované prehliadky a pozorovania dennej oblohy:

•  pondelok až piatok, vstup o 10:00 a o 13:00

Prehliadky sú určené pre individuálnych návštevníkov a je potrebné ich vopred objednať!

     

Večerné pozorovania pre verejnosť v mesiac február:

•   3. 2. 2023 so začiatkom o 17:30 hod.
• 8. - 10. 2. 2023 so začiatkom o 18:00 hod.
MIMORIADNE POZOROVANIE KOMÉTY
• 17. 2. 2023 so začiatkom o 18:00 hod.
• 24. 2. 2023 so začiatkom o 18:00 hod.
 
Na pozorovanie sa objednáva! Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). 
V prípade záujmu je možné dohodnúť individuálne večerné pozorovanie oblohy. Poplatok je 30€+vstupné podľa aktuálneho cenníka.

Hromadné exkurzie a vzdelávacie programy:

V prípade záujmu o hromadnú exkurziu na hvezdárni, vzdelávacie podujatie alebo prenosné planetárium praiamo u vás na škole neváhajte kontaktovať niektoré z našich pracovísk.
   
 
 
 

Pracovisko v Makovického dome v Žiline a Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline

Telefónne číslo pre objednanie: 041/564 32 00
Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 14:30, Piatok: 8:00 - 12:00
 
 

Prehliadky hvezdárne a pozorovania dennej oblohy:

•  pondelok až piatok v čase od 9:00 do 15:00

Prehliadky sú určené pre individuálnych návštevníkov a je potrebné ich vopred objednať!

        

Večerné pozorovania pre verejnosť v mesiaci február:

•   3. 2. 2023 so začiatkom o 17:30 hod.
• 8. - 10. 2. 2023 so začiatkom od 18:00 do 20:00 hod.
MIMORIADNE POZOROVANIE KOMÉTY
• 17. 2. 2023 so začiatkom o 18:00 hod.
• 24. 2. 2023 so začiatkom o 18:00 hod.
 
Pozorovania oblohy sa konajú len v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). 
V prípade záujmu je možné dohodnúť individuálne večerné pozorovanie oblohy. Poplatok je 30€+vstupné podľa aktuálneho cenníka.

Hromadné exkurzie a vzdelávacie programy:

V prípade záujmu o hromadnú exkurziu na hvezdárni, vzdelávacie podujatie alebo prenosné planetárium praiamo u vás na škole neváhajte kontaktovať niektoré z našich pracovísk.
 
 
 

Vstupné

Individuálni návštevníci: Dospelí 4,00 €
(komentované prehliadky hvezdárne, denné a večerné pozorovania pre verejnosť) Deti a mládež do 18 rokov 2,00 €
Dôchodcovia 2,00 €

Individuálne večerné pozorovania oblohy. **

30€ + vstupné podľa aktuálneho cenníka
     
Exkurzie a vzdelávacie programy na hvezdárni: Dospelí 3,00 €
(školské exkuruzie a iné záujimové skupiny;
cena za osobu, minimálne 15 osôb)
Deti a mládež do 18 rokov 3,00 €
  Deti do 6 rokov 3,00 €
  Dôchodcovia 3,00 €
  Celonočné pozorovacie praktiká pre žiakov 5,00 €
Podujatia na školách (€/na žiaka):    
 (Minimálne 30** žiakov) Základné a stredné školy:   3,00 €
  Materské školy:   3,00 €

PLANETÁRIUM

Viac informácií nájdete tu. 3,00 €
 
** v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať! 

 

Vstup zdarma:
Členovia astronomických združení
Slovenský zväz astronómov
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Držitelia preukazu ZŤP
Vojnoví veteráni
Pedagogický sprievod pri školských exkurziách a podujatiach (1 pedagóg na 10 detí)
 

Zľava 50% z výšky základného vstupného pre zamestnancov Úradu ŽSK a ich rodinných príslušníkov (manžel/ka a deti).

 
 
 

 

 

b b
b