Návštevné hodiny a vstupné
Krajská hvezdáreň v Žilinetri samostatné pracoviská:  Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline
pracovisko v Makovického dome v Žiline
 
Každú návštevu pracovísk Krajskej hvezdárne v Žiline je potrebné OBJEDNAŤ! Objednať sa môžete telefonicky v pracovných dňoch v časoch uvedených nižšie, ideálne aspoň jeden deň vopred.
 
 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Telefónne číslo pre objednanie: 041/421 29 46
Pondelok - Piatok: 8:00 - 14:30
 
 

Komentované prehliadky hvezdárne
a pozorovania dennej oblohy:

•  pondelok až piatok, vstup o 9:00 a o 13:00

 

Večerné pozorovania pre verejnosť v mesiaci máj:
 

• v piatok 6. mája 2022 o 21:00 hod.
• v piatok 13. mája 2022 o 21:00 hod.

• v piatok 20. mája 2022 o 21:00 hod.

• v piatok 27. mája 2022 o 21:30 hod.
Pozorovať je možné len v prípade jasnej oblohy! 
Hromadné podujatia sú povolené bez kapacitných obmedzení.  V prípade záujmu o školskú exkurziu alebo besedu neváhajte kontaktovať niektoré z našich pracovísk.
   
V prípade záujmu je možné objednať aj individuálne večerné pozorovania oblohy. Poplatok je 30€+vstupné podľa aktuálneho cenníka.
 
 
 

Pracovisko v Makovického dome v Žiline a Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline

Telefónne číslo pre objednanie: 041/564 32 00 alebo 0904 903 953 (nie SMS!)
Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 14:30, Piatok: 8:00 - 12:00
 
 

Prehliadky hvezdárne a pozorovania dennej oblohy:


•  pondelok až piatok v čase od 9:00 do 15:00

Večerné pozorovania pre verejnosť v mesiaci máj:
 

• v piatok 6. mája 2022 o 21:00 hod.
• v piatok 13. mája 2022 o 21:00 hod.

• v piatok 20. mája 2022 o 21:00 hod.

• v piatok 27. mája 2022 o 21:30 hod.
Pozorovať je možné len v prípade jasnej oblohy! 
Hromadné podujatia sú povolené bez kapacitných obmedzení.  V prípade záujmu o školskú exkurziu alebo besedu neváhajte kontaktovať niektoré z našich pracovísk.
 
V prípade záujmu je možné objednať aj individuálne večerné pozorovania oblohy. Poplatok je 30€+vstupné podľa aktuálneho cenníka.
 
 
 

Vstupné

Individuálni návštevníci: Dospelí 2,00 €
(komentované prehliadky hvezdárne, denné a večerné pozorovania pre verejnosť) Deti a mládež do 18 rokov 1,00 €
Dôchodcovia 1,00 €

NOVINKA! Individuálne večerné pozorovania oblohy. **

30€+vstupné podľa aktuálneho cenníka
     
Exkurzievzdelávacie programy na hvezdárni: Dospelí 2,00 €
 (€/na žiaka, minimálne 15 osôb) Deti a mládež do 18 rokov 2,00 €
  Deti do 6 rokov 2,00 €
  Dôchodcovia 2,00 €
  Celonočné pozorovacie praktiká pre žiakov 5,00 €
Podujatia na školách (€/na žiaka):    
 (Minimálne 30** žiakov) Základné a stredné školy:   2,00 €
  Materské školy:   2,00 €

PLANETÁRIUM

Viac informácií nájdete tu. 2,50 €
 
** v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať! 

 

Vstup zdarma:
Členovia astronomických združení
Slovenský zväz astronómov
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Držitelia preukazu ZŤP
Vojnoví veteráni
Pedagogický sprievod pri školských exkurziách a podujatiach