Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Návštevné hodiny a vstupné

Krajská hvezdáreň v Žilinetri samostatné pracoviská:  Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline
pracovisko v Makovického dome v Žiline
 
Každú návštevu pracovísk Krajskej hvezdárne v Žiline je potrebné OBJEDNAŤ!* Objednať sa môžete telefonicky v pracovných dňoch v časoch uvedených nižšie, ideálne aspoň jeden deň vopred.
(* Pokiaľ pri konkrétnom podujatí nie je uvedené inak.)
Záber na Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste z juhu Záber na Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste zo severozápadu
 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Telefónne číslo pre objednanie: 041/421 29 46
Pondelok - Piatok: 8:00 - 14:30
 
 

Komentované prehliadky a pozorovania dennej oblohy:

•  pondelok až piatok, vstup o 10:00 a o 13:00

Prehliadky sú určené pre individuálnych návštevníkov a je potrebné ich vopred objednať! Bez objednávky nevieme garantovať vstup na prehliadku. 

V zimnom období sú vonkajšie expozície hvezdárne neprístupné!

     

Večerné pozorovania a iné mimoriadne podujatia
pre verejnosť v mesiaci august:

 •    2. 8. 2024 so začiatkom o 21:00 hod.
 •    9. 8. 2024 so začiatkom o 20:30 hod.
 •  Prázdninové pozorovania oblohy
12.-16. 8. 2024 so začiatkom o 20:30 hod.
 •  23. 8. 2024 so začiatkom o 20:30 hod.
 •  30. 8. 2024 so začiatkom o 20:00 hod.
 
Pozorovať je možné len v prípade jasnej oblohy! Kapacita pozorovaní je obmedzená a preto je potrebná REZERVÁCIA vopred!
V prípade záujmu o pozorovanie, je možné dohodnúť individuálne večerné pozorovanie oblohy. Poplatok je 30€+vstupné podľa aktuálneho cenníka. 

Hromadné exkurzie a vzdelávacie programy:

V prípade záujmu o hromadnú exkurziu na hvezdárni, vzdelávacie podujatie alebo prenosné planetárium praiamo u vás na škole neváhajte kontaktovať niektoré z našich pracovísk.

   
 
Záber na Makovického Dom v Žiline Záber na Pozorovateľňu na Malom diele v Žiline
 

Pracovisko v Makovického dome v Žiline a Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline

Telefónne číslo pre objednanie: 041/564 32 00
Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 14:30, Piatok: 8:00 - 12:00
 

Prehliadky hvezdárne a pozorovania dennej oblohy:

•  pondelok až piatok v čase od 9:00 do 15:00

Prehliadky sú určené pre individuálnych návštevníkov a je potrebné ich vopred objednať!

        

Večerné pozorovania a iné mimoriadne podujatia
pre verejnosť v mesiaci august:

 •   2. 8. 2024 so začiatkom o 21:00 hod.
9. 8. 2024 so začiatkom o 20:00 hod. (bez objednania)
 •  Prázdninové pozorovania oblohy
19.-23. 8. 2024 so začiatkom o 20:30 hod.

Pozorovať je možné len v prípade jasnej oblohy! Kapacita pozorovaní je obmedzená a preto je potrebná REZERVÁCIA vopred (neplatí pre Letné astronomické kino).
V prípade záujmu o pozorovanie, je možné dohodnúť individuálne večerné pozorovanie oblohy. Poplatok je 30€+vstupné podľa aktuálneho cenníka. 

Hromadné exkurzie a vzdelávacie programy:

V prípade záujmu o hromadnú exkurziu na hvezdárni, vzdelávacie podujatie alebo prenosné planetárium praiamo u vás na škole neváhajte kontaktovať niektoré z našich pracovísk.
 
 

Vstupné

Individuálni návštevníci:(komentované prehliadky hvezdárne, denné a večerné pozorovania pre verejnosť)  Dospelí 4,00 €
Deti a mládež do 18 rokov 2,00 €
Dôchodcovia 2,00 €

Individuálne večerné pozorovania oblohy. **

30€ + vstupné podľa aktuálneho cenníka
     
Exkurzie a vzdelávacie programy na hvezdárni:
(školské exkuruzie a iné záujimové skupiny;
cena za osobu, minimálne 15 osôb)
Dospelí 3,00 €
Deti a mládež do 18 rokov 3,00 €
Deti do 6 rokov 3,00 €
Dôchodcovia 3,00 €
Celonočné pozorovacie praktiká pre žiakov 5,00 €
     
Podujatia na školách (€/na žiaka):
(Minimálne 30** žiakov)
Základné a stredné školy:   3,00 €
Materské školy:   3,00 €

PLANETÁRIUM

Viac informácií nájdete tu. 3,00 €
 
** v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať! 

 

Vstup zdarma:
Členovia astronomických združení
Slovenský zväz astronómov
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Osoba sprevádzajúca držiteľa preukazu ŤZP
Vojnoví veteráni
Pedagogický sprievod pri školských exkurziách a podujatiach (1 pedagóg na 10 detí)
 
Zľava 50% z výšky základného vstupného:
Držiteľ preukazu ŤZP
Zamestnanci Úradu ŽSK a ich rodinní príslušníci (manžel/ka a deti)
 
V prípade iných mimoriadnych akcií určuje vstupné riaditeľ organizácie.
 
 
Cenník platný od 1.7.2023