Návštevné hodiny a vstupné
Krajská hvezdáreň v Žilinetri samostatné pracoviská:  Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline
pracovisko v Makovického dome v Žiline
 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu a opatrenia v súvislosti COVID-19 prosíme návštevníkov, aby aktuálne informácie o podujatiach sledovali ne tejto stránke - Dôležité informácie pre návštevníkov.

 

 

Pracovisko v Makovického dome v Žiline a Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline

Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu a opatrenia v súvislosti COVID-19 prosíme návštevníkov, aby aktuálne informácie o podujatiach sledovali ne tejto stránke - Dôležité informácie pre návštevníkov.

 

 

Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline

Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu a opatrenia v súvislosti COVID-19 prosíme návštevníkov, aby aktuálne informácie o podujatiach sledovali ne tejto stránke - Dôležité informácie pre návštevníkov.

 
 

Vstupné

Individuálni návštevníci: Dospelí 2,00 €
(komentované prehliadky hvezdárne, denné a večerné pozorovania pre verejnosť) Deti a mládež do 18 rokov 1,00 €
Dôchodcovia 1,00 €

NOVINKA! Individuálne večerné pozorovania oblohy. **

30€+vstupné podľa aktuálneho cenníka
     
Exkurzievzdelávacie programy na hvezdárni: Dospelí 2,00 €
 (€/na žiaka, minimálne 15 osôb) Deti a mládež do 18 rokov 2,00 €
  Deti do 6 rokov 2,00 €
  Dôchodcovia 2,00 €
  Celonočné pozorovacie praktiká pre žiakov 5,00 €
Podujatia na školách (€/na žiaka):    
 (Minimálne 30** žiakov) Základné a stredné školy:   2,00 €
  Materské školy:   2,00 €

PLANETÁRIUM

Viac informácií nájdete tu. 2,50 €
 
** v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať! 

 

Vstup zdarma:
Členovia astronomických združení
Slovenský zväz astronómov
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Držitelia preukazu ZŤP
Vojnoví veteráni
Pedagogický sprievod pri školských exkurziách a podujatiach