CEZ HVIEZDY
 k spolupráci a k poznaniu
Program praktika pozorovateľov zákrytov a pozičných meraní pre mládež

Piatok  26.5.2006
 13:00Obed 
 14:00Otvorenie praktika 
 14:15K. HalířZákryty - program pro astronomy amatéry
 15:00J. MäsiarOrganizácia dotyčnicových zákrytov
 15:45prestávka 
 16:15S. KanianskyNavigačné systémy
 17:00J.GerbošMetodika pozorovania meteorov
 18:00Večera 
 20:00P. DelinčákAstronomická fotografia
 21:00-24:00lektoriPraktické merania, nácviky, pozorovanie, fotografovanie
Sobota  27.5.2006
 8:00Raňajky 
 9:00S. KanianskyAstronomický software
 10:00J. SrbaMožnosti pozorování komet a kometární astronomie
 11:00S. KanianskyČas a jeho meranie
 12:00obed 
 13:30 Turistický výstup na Veľkú Raču spojený s praktickým nácvikom použitia GPS a máp
 18:00Večera 
 20:00M. ZnášikMapy a súradnice
 21:00lektoriPraktické merania, nácviky, pozorovanie, fotografovanie. V prípade nepriaznivého počasia prednáška: K.Halíř - Expedícia za zatmením Slnka v Turecku.
Nedeľa  28.5.2006
 8:00Raňajky 
 9:00M. ZnášikOhyb svetla a pozorovanie zákrytov
 10:00J. MäsiarUrčovanie 1. a 4. kontaktu pri zatmeniach Slnka
 11:00L. LenžaMožnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách
 12:00obed 
 13:00 Ukončenie praktika, spoločné foto

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI. K JEHO REÁLIZÁCII
BOLI POUŽITÉ PROSTRIEDKY FONDU MIKROPROJEKTOV PROGRAMU INTEGER IIIA.
© 2006 Peter Delinčák http://www.astronomy.sk
© 2006 Kysucká hvezdáreň