CEZ HVIEZDY
 k spolupráci a k poznaniu
Na stiahnutie:

Príručka pre pozorovateľov
1984 KB Príručka - obal
9983 KB Príručka - text

Prezentácie z praktika
1528 KB Astronomická fotografia
3321 KB Čas a jeho meranie
90 KB Družicové navigačné systémy
6770 KB Družicové navigačné systémy
637 KB Dotyčnicové zákryty
6638 KB Kométy
429 KB Kontakty
3747 KB Metodika pozorovania meteorov
408 KB Perspektivy odborných pozorování
4571 KB Zákryty

Prezentácie zo seminára o zákrytoch
2161 KB Zborník
858 KB Ako sa rodí objav
2501 KB CCD fotometrie komét
3873 KB CCD pozorovania Slnka
1084 KB Digitálne zatmenie
814 KB GRBY
288 KB Planetkový zákryt
1096 KB Pozičné merania
1291 KB Pozorovanie Slnka
1058 KB Proměnné hvězdy
4853 KB Výskum malých telies
2693 KB Zákryty 2007
774 KB Zákryty hvězd planetkami
551 KB Záludnosti pozorování
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI. K JEHO REÁLIZÁCII
BOLI POUŽITÉ PROSTRIEDKY FONDU MIKROPROJEKTOV PROGRAMU INTEGER IIIA.
© 2006 Peter Delinčák http://www.astronomy.sk
© 2006 Kysucká hvezdáreň