CEZ HVIEZDY
 k spolupráci a k poznaniu
Pozorovacie expedície a pracovné stretnutia pracovníkov a dobrovoľných spolupracovníkov č.1

Pozorovacie expedície a pracovné stretnutia pracovníkov a dobrovoľných spolupracovníkov za pozičnými meraniami a medziplanetárnou hmotou majú za úlohu koordinovanými pozorovaniami, spracovaním a publikovaním výsledkov dosiahnuť nové poznatky o zákonitosti pohybu a reliéfu Mesiaca, vlastnostiach asteroidov a ďalších malých telies slnečnej sústavy.

Jedna z príležitostí na takéto pozorovanie nastala 12.5.2006. Podľa predpovede Jeana Schwaenena (http://astrosurf.com/eaon) mal nastať v oblasti strednej Európy zákryt hviezdy TYC 1417-00533-lu planétkou s označením 16956 1998 MQ11. Kysucká hvezdáreň v spolupráci so svojím partnerom z projektu a v spolupráci s ďalšími slovenskými hvezdárňami a dobrovoľnými spolupracovníkmi zorganizovala pozorovanie tohto úkazu.

Vzhľadom na smer pohybu tieňa planétky po Zemi a nepresnosť predpovede boli pozorovacie stanovištia pripravené od severozápadu Slovenska po juh. Najväčšia pozorovacia skupina sa sústredila v regióne Kysúc tak, aby čo najviac pokryla pás tieňa kolmo na smer pohybu, od obce Klokočov po Žilinu (nezávisle od tejto skupiny pozoroval na Hvezdárni v Žiline Miroslav Znášik).


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI. K JEHO REÁLIZÁCII
BOLI POUŽITÉ PROSTRIEDKY FONDU MIKROPROJEKTOV PROGRAMU INTEGER IIIA.
© 2006 Peter Delinčák http://www.astronomy.sk
© 2006 Kysucká hvezdáreň