FOND MALÝCH PROJEKTOV
Kód projektu:
SK/FMP/11b/05/026Žiadateľ projektu:
Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný val 20, 012 42 ŽilinaPartner projektu:
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí


Celkové náklady projektu:
23 494,70 €

Výška príspevku EFRR:
19 970,49 €

Výška príspevku ŠR SR:
2 349,46 €

Konečný užívateľ:
1 174,75 €


Termín realizácie:
1.1.2021-31.12.2021Projekt je zameraný na rozvoj spolupráce partnerov pri príprave a realizácii motivačných a vzdelávacích programov pre deti materských škôl a žiakov I. stupňa základných škôl. Cieľom je spoločne pripraviť a realizovať na českých a slovenských školách a pre ďalšie skupiny detí nové moderné didaktické vzdelávacie programy s podporou ďalších animačných aktivít.