O projekte


Kód mikroprojektu:   SK/FMP/11b/01/019
Žiadatel projektu:   Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20
012 42 Žilina
Partner projektu:   Hvezdárna Valašské Meziříčí, p. o.,
Vsetínská 78
757 01 Valašské Meziříčí
Termín realizácie:   november 2018 - október 2019


Cieľom projektu je posilnenie spolupráce s cezhraničným partnerom spoločnou realizáciou aktivít, určených pre obyvateľov a návštevníkov regiónov, propagujúcich ochranu životného prostredia a zachovanie najstaršieho kultúrneho prírodného dedičstva, ktoré sme zdedili po predkoch a dostali od samotnej prírody. Je ním hviezdna obloha nad nami a poznatky o nej. Aktivity a akcie projektu budeme realizovať na prihraničnom území SR a ČR, v lokalitách s potenciálom parkov tmavej oblohy, ale aj v miestach, kde je v súčasnosti silné svetelné znečistenie.
Pomocou moderných IT nástrojov a astronomických prístrojov chceme informovať cieľové skupiny o problematike svetelného znečistenia, propagovať nové možnosti pri ochrane tmavého hviezdneho neba, sprostredkovať pohľad na hviezdnu oblohu.

Celkový rozpočet projektu: 22 193,20 €
Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ: 18 864,22 €
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 2 219,32 €
Spolufinancovanie z rozpočtu kraja: 1 109,66 €

Realizačný tím

Vedúci projektový manažér: Mgr. Stanislav Kaniansky
Projektový manažér : Mgr. Kristína Vlčková
Odborný zamestnanec-správca webu: Ing. Peter Delinčák, EUR ING
Projektový manažér v ČR: Ing. Naděžda Lenžová