Výstupy projektu

Vážení návštevníci, pripravili sme pre vás niekoľko propagačných materiálov, ktoré iste využijete aj pri návšteve Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste.

Pre turistov a zberateľov sme pripravili Turistické známky. Na Kysuckej hvezdárni získate známku č. 672, u projektového partnera známku č. 2114


Návštevu našich hvezdární vám pripomenú magnetky.

Určite budete vedieť využiť aj dvojjazyčný pracovný Astronomický kalendár na rok 2015.Pri návšteve hvezdárni užitočne strávia čas najmä mladší návštevníci. V brožúrke Cesta ku hviezdam nájdete množstvo hlavolamov, súťažné úlohy, kvízy, hádanky. Ak navštívite obe naše astronomické zariadenia a splníte niekoľko úloh (nestratíte sa na hvezdárni), čaká na vás odmena v podobe balíčku ďalších propagačných a vzdelávacích materiálov.