Koordinačné stretnutie partnerov Koordinačné stretnutie Kurz „Marketing cestovného ruchu“ Koordinačné stretnutie
Corporate design Koordinačné stretnutie Zber informácií v teréne pre tematicky špecifické marketingové materiály Koordinačné stretnutie
Nainštalované smerové informačné tabule Smerové tabule Príprava a realizácia tematicky špecifických marketingových materiálov Príprava a realizácia tematicky špecifických marketingových materiálov
Záverečná konferencia Záverečná konferencia
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO
TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM