Kód mikroprojektu: SK/FMP/01/007
Žiadateľ projektu: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto
Partner projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.,
Vsetínská 78
757 01 Valašské Meziříčí
Termín realizácie: marec 2010 – február 2011
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO
TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM