Tlačová správa č.1 Európske peniaze na rozvoj cestovného ruchu v Žilinskom kraji.

Tlačová správa č.2 Projekt Astronomické cestovanie vrcholí.

Tlačová správa č.3 Záverečné aktivity projektu.TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO
TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM