Manažér projektu: RNDr. Ján Mäsiar
Finančný manažér projektu Ivana Gáborová
Administratívny pracovník: Soňa Sucháňová
Technický pracovník-správca webu: Ing. Peter Delinčák
Manažér odborných aktivít v ČR: Bc. Markéta Landová, DiS
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO
TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM