Výstupy

1. Informačný panel projektu

Informačný panel projektu je základných prvkom publicity projektu a poskytnutej podpory. Používa sa pri aktivitách projektu, po jeho skončení bude trvale umiestnená v priestoroch žiadateľa. Obdobná tabuľa je umiestnená v kupole hvezdárne, kde boli realizované stavebné a konštrukčné úpravy priestorov a zariadení.
 

2. Informačný letáčik

Materiál informujúci o cieľoch projektu, jednotlivých aktivitách, cieľových skupinách, v priebehu realizácie projektu aj v čase viazanosti.

3. Metodické a vzdelávacie materiály


4. Prezentácie zo vzdelávacích sústredení projektu


Slnko

Slunce naše nejbližší hvězda (pdf; 3,3 MB)

RNDr. Eva Marková, CSc.,
Hvězdárna v Úpici a Sluneční sekce ČAS
  Spôsoby pozorovania Slnka - vizuálne pozorovania Slunka (pdf; 2,8 MB)

RNDr. Pavol Rapavý,
Hvezdáreň Rimavská Sobota
Spôsoby pozorovania Slnka - vizuálne a CCD pozorovania Slnka (pdf; 5,77 MB)

RNDr. Pavol Rapavý,
Hvezdáreň Rimavská Sobota
  Pozorování Slunce amatérskými prostředky včetně zpracování obrazu (pdf; 3,82 MB)

Ing. Jan Zahajský,
Pražská pobočka ČAS
Spektroskopie - využití a význam pro sluneční fyziku (pdf; 2,6 MB)

Ing. Libor Lenža,
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.
  Význam měření magnetických polí na Slunci (pdf; 6,9 MB)

Ing. Libor Lenža,
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.
Pozorování Slunce na Hvězdárně Valašské Meziříčí (pdf; 5,5 MB)

Ing. Libor Lenža,
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.
  Manuál ke zpracování snímků v programu SIMS (pdf; 1,1 MB)

Bára Gregorová,
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.

Premenné hviezdy

Mechanizmy hvězdné proměnnosti (pdf; 3,4 MB)

Bc. Luboš Brát,
Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS
  Základní principy a metody fotometrie (pdf; 1,9 MB)

Jaroslav Trnka,
Hvězdárna ve Slaném a Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS
Hvězdný čas (pdf; 0,7 MB)

Ladislav Šmelcer,
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. a Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS
  Fotometrie proměnných hvězd ve Valašském Meziříčí (pdf; 3,3 MB)

Ladislav Šmelcer,
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. a Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS

Medziplanetárna hmota

Metodika pozorovania meteorov (pdf; 6,7 MB)

Jaroslav Gerboš
  Základné zpracovanie pozorovaní meteorov (pdf; 1,7 MB)

Jaroslav Gerboš
Videopozorování meteorických rojů (pdf; 1,1 MB)

Jakub Koukal
  SMRST - pozorování meteorů rádiovou aparaturou (pdf; 0,75 MB)

Jakub Koukal

5. Pozvánky a programy

1 Študijná cesta odborných pracovníkov hvezdární a pracovníkov inštitúcií záujmového vzdelávania
2 Workshop pre pracovníkov hvezdární a pracovníkov mimoškolského a záujmového vzdelávania
3 Vzdelávacie sústredenie študentov a záujemcov "Pozorujme spoločne" I
4 Vzdelávacie sústredenie študentov a záujemcov "Pozorujme spoločne" II
5 Vzdelávacie sústredenie študentov a záujemcov "Pozorujme spoločne" III
6 Vzdelávacie praktikum pre žiakov a študentov
7 Kurz "Príprava a realizácia špecializovaných odborno - pozorovateľských programov" I
8 Kurz "Príprava a realizácia špecializovaných odborno - pozorovateľských programov" II
9 Kurz "Príprava a realizácia špecializovaných odborno - pozorovateľských programov" III
10 Záverečný workshop účastníkov aktivít a pracovníkov hvezdární

Menu
O projekte Aktivity Výstupy Zrealizované Galéria Tlačové správy Verejné zákazky

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM