Zrealizované


Festival Slnka vo Valašskom Meziříčí 24.5.2013.


Festival Slnka vo Valašskom Meziříčí 24.5.2013 sme v areály nášho projektového partnera, Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí, realizovali druhý z Festivalov slnka. Počasie v tento deň vôbec neprialo organizátorom ani účastníkom. „Zubaté slnko“ iba občas vykuklo pomedzi oblaky, na koniec mája nezvyčajná zima sťažila realizáciu aktivít. Napriek tomu sa viac ako 120 účastníkov mohlo zoznámiť s činnosťou oboch hvezdární v oblasti pozorovania Slnka, vypočuli si odborné prednášky o využití jeho energie a ďalších alternatívnych zdrojoch energie. V činnosti bolo „slnečné laboratórium“, fotovoltaický článok i slnečná pec. Mladí účastníci podujatia si mohli sami zostrojiť spektrograf a slnečné hodiny, vymaľovať omaľovánku o stratenom Slniečku a drakovi.


TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM