Výstupy

1. Informačný panel projektu

Informačný panel projektu je základných prvkom publicity projektu a poskytnutej podpory. Používa sa pri aktivitách projektu, po jeho skončení bude trvale umiestnený v priestoroch žiadateľa.

2. Informačný leták

Materiál informujúci o cieľoch projektu, jednotlivých aktivitách, cieľových skupinách, v priebehu realizácie projektu aj v čase viazanosti.
 

3. Klenoty hviezdnej oblohy, plagát Slnko - naša hviezda

súbor 12 informačných kartičiek v obale o našom Slnku
 

4. Omaľovánka Stratené Slniečko, vystrihovačka Slnečné hodiny a Spektroskop


5. Sada výstavných banerov Slnko - naša hviezda

       

6. Zborník Slnko v našich službách


7. Pozorujeme Slnko (pozvánka + program), Slnko v našich službách (pozvánka + program)

1. Pozorujeme Slnko - pozvánka

2. Pozorujeme Slnko - program

3. Slnko v našich službách - pozvánka

4. Slnko v našich službách - program


8. Prezentácie

Praktické zkušenosti ze CCD pozorování chromosféry
(pdf; 838 kB)

Mgr. Marie Štěpánová,
Hvězdárna Valašské Meziříčí
  Energie pro člověka
(pdf; 1.95 MB)

Ing. Libor Lenža,
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Regionální energetické centrum
Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie
(pdf; 3.05 MB)

Ing. Naděžda Lenžová,
Hvězdárna Valašské Meziříčí
  Ľudské Slnko
(pdf; 5.3 MB)

RNDr. Miroslav Znášik,
Krajská hvezdáreň v Žiline
Perspektivy rozvoje spolupráce v rámci projektu se sluncem společně a jeho využití ve vzdělávání
(pdf; 2,08 MB)

Ing. Libor Lenža,
Hvězdárna Valašské Meziříčí
  Potenciál pozorování Slunce v našich podmínkách pro sledování projevů sluneční aktivity
(pdf; 1 MB)

Ing. Libor Lenža,
Hvězdárna Valašské Meziříčí
Pozorovanie Slnka na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom N. Meste
(pdf; 522 kB)

Mgr. Eva Neubauerová,
Kysucká Hvezdáreň
  Slnko svieti pre všetkých
(pdf; 387 kB)

RNDr. Ján Mäsiar,
Kysucká Hvezdáreň
Možnosti pozorování projevů sluneční aktivity na hvězdárně valašské meziříčí
(pdf; 2,67 MB)

Jiří Srba,
Hvězdárna Valašské Meziříčí
  Řízené spalování biomasy
(pdf; 949 kB)

Ing. Ctirad Bryol,
Ponast
Potenciál a riziká využívania slnečnej energie v energetike
(pdf; 4,02 MB)

Ing. Radoslava Kanianska, CSc.,
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
  Slnko v hlavnej úlohe
(pdf; 781 kB)

Mgr. Kristína Vlčková,
Kysucká Hvezdáreň
Sluneční záření jako zdroj energie
(pdf; 4,26 MB)

Ing. Libor Lenža,
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Regionální energetické centrum
  Kozmické počasie
(pdf; 7,87 MB)

Mgr. S. Kaniansky,
Hvezdáreň Banská Bystrica

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM