Galéria

Koordinačné stretnutie projektových tímov 24.7.2012


Koordinačné stretnutie projektových tímov

Workshop "Pozorujeme Slnko" 24.10.2012 – 25.10.2012


Workshop

Workshop Slnko v našich službách 5.4.2013-7.4.2013


Workshop Slnko v našich službách 5.4.2013-7.4.2013

Festival Slnka na Hlinkovom námestí v Žiline 16.5.2013


Festival Slnka na Hlinkovom námestí v Žiline 16.5.2013

Festival Slnka vo Valašskom Meziříčí 24.5.2013


Festival Slnka vo Valašskom Meziříčí 24.5.2013

Slnko svieti pre všetkých - na slovenských a českých školách


Slnko svieti pre všetkých - na slovenských a českých školách


TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM