Zrealizované


Slnko svieti pre všetkých - na slovenských a českých školách.


Aktivita s identickým názvom, ako názov projektu, bola vyvrcholením projektu. Na 10. Školách Žilinského kraja a 5. Školách Zlínskeho kraja realizovali projektoví partneri, Krajská hvezdáreň v Žiline a Hvezdáreň vo Valašskom Meziříčí aktivitu, ktorej hlavnou témou bolo naše Slnko vo všetkých podobách: ako astronomické teleso, ako zdroj energie pre život na Zemi, ako energetická zásoba pre budúcnosť ľudstva, ako zdroj inšpirácie pre umenie, vedu, vzdelanie, zábavu.

Veľa účastníkov aktivity mohlo možno prvýkrát v živote pozorovať detaily v slnečnej fotosfére a chromosfére pomocou špeciálnych astronomických ďalekohľadov. Slnečné škvrny, protuberancie, filamenty sú prejavmi aktivity Slnka, erupcie zase javmi, ktoré priamo ovplyvňujú aj biosféru na Zemi.

Pomocou Slnečného laboratória sa mohli účastníci zoznámiť s možnosťami súčasného využitia slnečnej energie. Fotovoltaický kufrík ako zdroj transformovanej slnečnej energie na energiu elektrickú si mohli vyskúšať na nabitie mobilov, notebookov, pohon ventilátora. Atrakciou bola najmä slnečná pec, pomocou ktorej bolo možné uvariť vodu a použiť ju na prípravu nápojov a ľahkého občerstvenia. Solárne hračky prekvapili deti tým, že zdanlivo fungovali bez energie.

Odborná časť aktivity bola realizovaná prostredníctvom prezentácií o Slnku a využití jeho energie a sadou výstavných bannerov s podobnou tematikou.

Keďže najlepšie sa vzdeláva, keď sa deti pri tom bavia, v rámci aktivity si deti mohli zostrojiť slnečné hodiny, či spektrograf. Tí najmenší si mohli vymaľovať omaľovánku s príbehom o slniečku. Na propagáciu aj ďalšie vzdelávanie účastníkom zostali vzdelávacie tlačené materiály, vytvorené prostredníctvom projektu. A dúfame, že aj pekné zážitky a spomienky.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM