Zrealizované


Workshop Slnko v našich službách 5.4.2013-7.4.2013.


V dňoch 5. – 7. apríla 2013 bol v priestoroch hotela Marlene v Oščadnici realizovaný medzinárodný workshop s názvom „Slnko v našich službách“. Ako hovorí samotný názov, bol zameraný na Slnko ako hviezdu, jeho zloženie, fyziku, vzťahy Slnko – Zem, využívanie jeho energie v minulosti a dnes a na alternatívne zdroje energie. Pracovné stretnutie bolo určené pracovníkom hvezdární, pedagógom a študentom zo Slovenska a Českej republiky.

Program workshopu bol naozaj veľmi bohatý. Obnoviteľné zdroje energie, ktorých základom je slnečné žiarenie (biomasa, vodná, veterná a slnečná energia), boli jednou z hlavých tém stretnutia. Počas troch dní odznelo množstvo príspevkov venujúcich sa práve využívaniu slnečnej energie v najrozličnejších oblastiach, pozitívam ale aj obmedzeniam, ktoré z nich vyplývajú (podrobný program workshopu si môžete pozrieť tu).

Veľkým spestrením tohto pracovného stretnutia boli exkurzie do miest s praktickým využitím alternatívnych zdrojov energie. Nie nadarmo sa predsa hovorí „je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“. Prvou z troch exkurzií bola exkurzia v čističke odpadových vôd v Čadci. V rámci tejto návštevy nám pán Zelník prezentoval výrobu bioplynu v ČOV, jeho využitie, taktiež proces čistenia odpadových vôd a likvidáciu kalu. Ďalšou z exkurzií bola návšteva podniku na výrobu drevených peliet, kde sme mali možnosť dokonale sa zoznámiť s drevenými peletami, ich výrobou, použitím, výhodami i nevýhodami plynúcimi z ich využitia a spracovania. Okrem pútavej prezentácie sme mali možnosť nahliadnuť i do „kuchyne“ a zúčastniť sa tak priamo procesu výroby peliet. Našou poslednou návštevou bola návšteva Vodného diela Žilina. Hlavným účelom Vodného diela Žilina je využitie hydroenergetického potenciálu hornej časti rieky Váh na výrobu elektrickej energie a my sme mali možnosť zoznámiť sa celým procesom. Pán Ing. Pastorek nás pútavým výkladom previedol po priestoroch vodného diela, dokonale vysvetlil princíp výroby elektrickej energie, históriu a súčasnosť vodného diela i rad ďalších priaznivých prínosov pre mesto i región.

Záver workshopu patril pracovníkom Krajskej hvezdárne v Žiline, ktorí prezentovali „slnečné laboratórium“ a jeho uplatnenie vo vyučovacom procese. Slnečné laboratórium je vybavené ďalekohľadmi, solárnymi kolektormi, solárnymi hračkami, solárnym varičom a pod. Hravou formou prezentuje využitie slnečnej energie v praxi, umožňuje rozličné pozorovania Slnka a predstavuje Slnko ako nevyčerpateľný zdroj energie.


Pracovné stretnutie s názvom „Slnko v našich službách“ dopadlo nad naše očakávania. Podarilo sa nám zvýšiť záujem žiakov, študentov, pedagógov o problematiku vzťahov Slnko - Zem, prehĺbiť spoluprácu v oblasti vzdelávania v environmentalistike a využívania alternatívnych zdrojov energie s partnerskou organizáciou ale i so vzdelávacími inštitúciami. Hlavným organizátorom workshopu bola Krajská hvezdáreň v Žiline v spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM